Taina Sfintei Cununii

casatorie_2

CELE NECESARE PENTRU TAINA SFINTEI CUNUNII

Pentru celebrarea unei căsătorii în Biserica Ortodoxă trebuie să se țină seama de canoanele hotărâte de sinoadele ecumenice și sinoadele locale ale Bisericii Ortodoxe, căsătoria este o Taină a Bisericii, prin care Dumnezeu își revarsă Harul Său unindu-i într-o familie pe cei ce doresc să se căsătorească. De aceea pentru oficierea Tainei Cununiei în în Biserica Ortodoxă trebuie să se țină seama de următoarele:

1. Nu trebuie să existe vreun impediment pentru căsătorie

2. Trebuie să se obțină în prealabil un certificat de căsătorie din partea autorităților

3. Sfânta Taină a Cununiei trebuie să fie oficiată de un preot ortodox (sau mai mulți) după tradiția liturgică a Bisericii Ortodoxe (nu se acceptă scurtări sau adaosuri la această slujbă)

4. Anunțați preotul cu cel puțin 2 luni pentru ca acesta să se asigure că:

– nici una din părți nu mai este căsătorită

– dacă unul (sau amândoi) este văduv trebuie să aducă o copie a certificatului de deces a soțului (soției);

– dacă unul (sau amândoi) este divorțat trebuie să aducă deasemenea o copie după fiecare sentință de divorț

5. Taina Cununiei unește pe veșnicie pe cei ce se căsătoresc de aceea Biserica Ortodoxă NU încurajează divorțul și nici recăsătorirea

6. Nu sunt permise mai mult de 3 cununii în Biserica Ortodoxă, trebuie menționat că a 2-a și a 3-a cununie NU mai sunt taine ale bisericii ci rămân a fi un pogorământ al bisericii

7. Dacă unul sau amândoi sunt divorțați și doresc a se căsători atunci vor trebui să obțină o dispensă pentru căsătorie din partea Episcopului locului înainte de a se oficia slujba Cununiei, cei în cauză și Preotul oficiant trebuie să adreseze o scrisoare Episcopului pentru dispensa de căsătorie

8. În cazul unei căsătorii mixte ortodox-catolic va trebui să se obțină de asemenea în prealabil o dispensă din partea Episcopului locului.

9. Canoanele Bisericii Ortodoxe NU permit căsătorii cu persoane de altă credință doar dacă va fi primită în sânul Bisericii Ortodoxe înainte de oficierea cununiei

10. Cei ce doresc să se căsătorească trebuie să se spovedească înaintea oficierii căsătoriei

11. Nașii trebuie sa fie de credință ortodoxă și căsătoriți unul cu altul, să aibe o conduită de viață religioasă și morală, având îndatorirea de a povățui și sprijini pe miri, având și ei îndatorirea de a se spovedi înaintea acestei Sfinte Taine

Zile când nu sunt permise căsătorii:

– În toate zilele de miercuri și vineri de peste an și în zilele însemnate ca zile de post

– În cele 4 posturi mari

– În Săptămâna Brânzei

– În Săptămâna Luminată

– În ajunul cât și în Duminica Rusaliilor

– În ajunul Praznicelor Împărătești

– De Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul (29 august)

– În ajunul Înalțării Sfintei Cruci (13 septembrie)

– De Înălțarea Sfintei Cruci (14 septembrie)

– De la Nașterea Domnului până la Botezul Domnului